Duszpasterze

 

Ks. Kanonik Stanisław Gieroń

Urodził się w Rzeszowie.

Po odbyciu studiów seminaryjnych w Przemyślu 24 czerwca 1988r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk bp. I. Tokarczuka.

Proboszczem w Krzemieniu jest od 1999 r.

kontakt stachgieron@op.pl

 

     Ks. Kanonik Marek Poździk (1941 - 2000)

Urodził się 27 czerwca 1941 roku w Klemensowie k. Zamościa.

Wyświęcony na kapłana dnia 12 czerwca 1965 roku w Lublinie.

 Pracował jako wikariusz w Buśnie (1965-66), Tarnawatce (1966-69), Chodlu (1969-72), Gorzkowie (1972-78), Janowie Lubelskim (1978-85).

W latach 1985-1999 był proboszczem w Krzemieniu ,

 a ostatnio kapelanem Domu Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim.

Zmarł w dniu 25 lutego 2000 r. w Janowie Lubelskim. Pochowany w rodzinnej parafii w Szczebrzeszynie

 

 

Żródła:http://www.momoty.sandomierz.opoka.org.pl/

   †   Ks. Kazimierz Maścibroda (1924 - 1987)

Urodził się 4 września  1924r. w Rachaniach na Zamojszczyźnie w rodzinie małorolnych gospodarzy.

Został wyświęcony w 1955 r.

Po okresie wikariatu w Janowie Lubelskim i Momotach w 1964 r. trafił do Branwi.

W 1981 r. rozpoczął pracę nad budową kościoła w Krzemieniu.

W 1984 r. objął parafię Trzeszczany.

Zmarł 7 marca 1987 roku w szpitalu janowskim, przeżywszy 63 lata, w kapłaństwie 32. Pochowany w rodzinnej parafii w Rachaniach.