Odwiedź strony:

 1. Św. Maksymilian Maria Kolbe

 2. Biskup Edward Frankowski

 3. Diecezja Sandomierska

 4. Głos Ojca Pio

Parafie naszego Dekanatu:

http://www.sanktjanow.sandomierz.opoka.org.pl/parafia/images/dekan.gif

 1. Parafia  Św. Anny w Branwi

 2. Parafia pwz. Św. Jacka w Chrzanowie

 3.  Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej w Dzwoli

 4. Parafia pwz. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Godziszowie

 5. Sanktuarium Matki Bożej w Janowie Lubelskim

 6. Parafia pwz.. Św. Jadwigi w Janowie Lubelskim

 7. Parafia pwz. Św. Józefa Robotnika w Kocudzy

 8. Parafia pwz. MM Kolbego w Krzemieniu

 9. Parafia pwz. Św. Wojciecha w Momotach Górnych

W skład dekanatu Janowskiego wchodzi 11 parafii. Funkcję dziekana sprawuje proboszcz parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim, ks. kan. dr Jacek Staszak. Vice dziekanem jest proboszcz parafii Godziszów, ks. kan. lic. Józef Krawczyk.

http://www.sanktjanow.sandomierz.opoka.org.pl/parafia/dekanat.htm